Onze Visie

iedereen een thuis waar zij woongeluk ervaren.

Wij willen iets in gang zetten, waarom? Balans op de woningmarkt betekent een
prettige samenleving, waarin sociale cohesie onmiskenbaar is. Passend aanbod is hierin cruciaal.
En met passend bedoelen wij; iedereen een thuis waar zij woongeluk ervaren.

WoonÆffect is een nieuwe speler in de markt, nieuw en anders!

Vanuit het woongeluk van onze huurders zorgen wij voor meer comfortabele en passende huurwoningen in de middenhuur (globaal € 720,- tot € 950,- per maand). Een marktsegment waar een groot tekort is. Deze ‘vergeten’ doelgroep voorzien wij van woongeluk, en dat zorgt op haar beurt weer voor doorstroming op de gehele woningmarkt.

wij ontwikkelen slimme en innovatieve oplossingen, dat maakt ons uniek.

Wij zijn verantwoordelijk voor de totale levenscyclus van onze woningen en verbinden ons voor de lange termijn. Wij bedenken, bouwen, beheren en behouden. Onze ervaring in realiseren, dagelijks beheer en assetmanagement maakt dat wij deskundig te werk gaan en vroegtijdig de consequenties van onze keuzes kunnen inzien. Wij zijn in staat om echt te luisteren naar onze bewoners. Zo maken wij de juiste keuzes, spelen we echt in op behoeftes en creëren wij duurzaam woongeluk.

WoonÆffect investeert voor de lange termijn en werkt samen met verschillende partijen

Onze langdurige betrokkenheid bij onze portefeuilles dwingt ons slimme keuzes te maken die echt effect hebben. Met deze keuzes dragen wij bij aan woongeluk van onze huurders en het grotere geheel zoals sociale cohesie en leefbaarheid in wijken. Dit versterkt de continuïteitswaarde van ons bezit en maakt dat wij extra waarde kunnen toevoegen voor onze huurders en investeerders.

Vanuit het woongeluk van onze huurders zorgen wij voor meer comfortabele en passende huurwoningen in de middenhuur (globaal € 720,- tot € 950,- per maand). Een marktsegment waar een groot tekort is. Deze ‘vergeten’ doelgroep voorzien wij van woongeluk, en dat zorgt op haar beurt weer voor doorstroming op de gehele woningmarkt.

Wij zijn verantwoordelijk voor de totale levenscyclus van onze woningen en verbinden ons voor de lange termijn. Wij bedenken, bouwen, beheren en behouden. Onze ervaring in realiseren, dagelijks beheer en assetmanagement maakt dat wij deskundig te werk gaan en vroegtijdig de consequenties van onze keuzes kunnen inzien. Wij zijn in staat om echt te luisteren naar onze bewoners. Zo maken wij de juiste keuzes, spelen we echt in op behoeftes en creëren wij duurzaam woongeluk.

Onze langdurige betrokkenheid bij onze portefeuilles dwingt ons slimme keuzes te maken die echt effect hebben. Met deze keuzes dragen wij bij aan woongeluk van onze huurders en het grotere geheel zoals sociale cohesie en leefbaarheid in wijken. Dit versterkt de continuïteitswaarde van ons bezit en maakt dat wij extra waarde kunnen toevoegen voor onze huurders en investeerders.

WE GELOVEN IN EEN DUURZAME SAMENLEVING

Wat we doen, doen we met een goed gevoel en met blijvend resultaat. Wij leggen daarmee de link met de Sustainable Development Goals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Wij dragen bij aan een duurzame samenleving. Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2030 voor minimaal 50% en in 2050 voor 100% energieneutraal te zijn. Hier kunnen en willen wij onze bijdrage aan leveren.

1

Bijdragen aan de ongedeelde stad

Een levendige stad die functioneert voor alle doelgroepen, dat is waar het om draait. Samen met onze partners investeren wij in een goede balans op de woningmarkt en daarmee een duurzame samenleving.
2

Rand- voorwaarden creëren voor goede gezondheid en welzijn​

Woongeluk en een gezonde woning gaan hand in hand. Wij zijn betrokken bij de totale levenscyclus van onze woningen. Elke keuze in de levenscyclus, maken wij op basis van dit uitgangspunt.
3

Inzetten van slimme en duurzame oplossingen

Slimme en duurzame oplossingen inzetten en combineren voor het beste resultaat. Resultaat voor onze bewoners én onze partners. Zo kunnen we samen investeren met een goed gevoel.
4

Streven naar verantwoorde consumptie en productie binnen de woningmarkt

De juiste keuzes maken, daagt bij aan een goed resultaat én een goed gevoel. Door onze betrokkenheid vanaf probleem tot en met oplossing, bewaken wij constant een verantwoorde consumptie en productie.
5

Gebruik van natuurlijke energiebronnen

Wooncomfort verhogen en energielasten verlagen. Onze woningen zijn duurzaam of maken we duurzaam. Of dat nou door het toepassen van duurzame energiebronnen is of het verbeteren van isolatiewaardes, het resultaat is fijn voor onze bewoners en voor onze wereld.
6

Samenwerken met partners

Wooncomfort verhogen en energielasten verlagen. Onze woningen zijn duurzaam of maken we duurzaam. Of dat nou door het toepassen van duurzame energiebronnen is of het verbeteren van isolatiewaardes, het resultaat is fijn voor onze bewoners en voor onze wereld.

Team

WoonÆffect is opgericht door professionals met een bewezen track record in de bouw- en financiële sector. De bundeling van kennis, ervaring en daadkracht maakt WoonÆffect een robuuste en flexibele organisatie. Een organisatie die alle facetten van het bedenken, bouwen, beheren en behouden beheerst. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de totale levenscyclus van onze woningen en beheersen wij de kennis op gebied van investeringen in woningportfolio’s.